<div align="center"> <h1>Alternatywne Forum Gospodarcze</h1> <h3></h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.forum.elk.mazury.pl" rel="nofollow">www.forum.elk.mazury.pl</a></p> </div>